|   print

Trends in drug substances detected in illegal weight-loss medicines and dietary supplements. A 2002-2007 survey and health risk analysis
[ Trends in werkzame stoffen aangetroffen in illegale afslankmiddelen. Een overzicht van 2002-2007 en van gezondheidsrisico's ]
 
Venhuis BJ, Zwaagstra ME, van den Berg JDJ, Wagenaar HWG, van Riel AJHP, Barends DM, de Kaste D

35 p in English   2009

RIVM rapport 370030002
download pdf (642Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Illegal weight-loss products identified in the Netherlands have become increasingly dangerous from 2002-2007. Analyses showed increasing numbers of counterfeit medicines and of dietary supplements adulterated with drug substances. In addition, herbal ingredients that were banned for safety concerns are being replaced by pharmaceutical drugs. Unknowing use of these products may lead to psychosis, cardiovascular problems and even to death. This is shown by a trend analysis on 256 suspect samples gathered by four national laboratories in the Netherlands, including the RIVM.
Internationally, the use of illegal weight-loss medicines and dietary supplements has led to many cases of serious health damage and occasionally even to death. Because the active ingredients detected in the Netherlands are largely the same as those found in other countries, similar events may occur in this country. It is therefore recommended to register such health complaints in order to gain insight into the scale and severity of the problem.
Adulterated dietary supplements pose the highest health risks. Because the medicines used in the product are not mentioned on the labels, consumers are kept unaware of the risks. Consumers assume they are taking a natural product but are unwittingly exposed to dangerous medicines. If adverse effects cannot be readily attributed to an adulterated dietary supplement, adequate medical treatment may be delayed. Health risks are also high for counterfeit medicines because their composition and quality are unreliable and they are taken without prescription.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland aangetroffen illegale afslankmiddelen zijn tussen 2002 en 2007 gevaarlijker geworden. Steeds vaker betreft het vervalsingen van echte medicijnen en voedingssupplementen waaraan illegaal geneesmiddelen zijn toegevoegd. Ook blijken de na 2004 verboden afslankkruiden (efedrines) te worden vervangen door geneesmiddelen (bv. sibutramine). Onkundig gebruik kan leiden tot psychoses, hart- en vaatproblemen en zelfs tot de dood. Dit blijkt uit een trendanalyse op 256 verdachte monsters bijeengebracht door vier nationale laboratoria in Nederland, waaronder het RIVM.
Internationaal heeft het gebruik van illegale afslankmiddelen veel gevallen van ernstige gezondheidsschade veroorzaakt en soms zelfs tot de dood geleid. Omdat de in Nederland aangetroffen werkzame bestanddelen overwegend dezelfde zijn als in andere landen, kunnen soortgelijke effecten ook hier optreden. Een goede registratie van deze gezondheidsklachten wordt aanbevolen om oog te krijgen voor de ernst en de omvang van het probleem.
Gezondheidsrisico's zijn het hoogst bij vervalste voedingssupplementen. Doordat de aanwezige geneesmiddelen doelbewust niet op de etiketten staan vermeld, is de consument zich niet bewust van de risico's. Consumenten denken voor een natuurlijk product te kiezen, maar worden onbewust blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen. Als bijwerkingen niet snel worden toegeschreven aan een vervalst voedingssupplement, kan dat adequate medische behandeling vertragen. Gezondheidsrisico's zijn ook hoog voor namaak medicijnen omdat de samenstelling en kwaliteit onbetrouwbaar zijn en ze zonder een recept van een arts worden gebruikt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-03-25 )