|   print

De ontwikkeling van een kandidaat-definitieve methode voor de bepaling van thyroxine in serum (I) voorzuivering, derivatisering en gaschromatografie
[ Development of a candidate definitive method for the determination of thyroxine in serum (I) prepurification, derivatisation and gas chromatography ]
 
Derks HJGM, van Twillert K, Elvers LH, Smit PJ, Loeber JG

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 377901001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De bepaling van thyroxine (T4) in bloed-serum is een van de belangrijkste en meest uitgevoerde analyses in de endocrinologie. Om te komen tot een geschikt gecertificeerd referentieserum is de ontwikkeling van een definitieve bepalingsmethode noodzakelijk. Dit rapport beschrijft fase I van een dergelijke ontwikkeling nml. de isolatie, voorzuivering, derivatisering en gaschromatografische analyse van T4 in serum. De ontwikkelde methode voldoet aan de eisen die eraan gesteld zijn en kan na overbrenging naar de gaschromatograaf- massaspectrometer dienen als basis voor een kandidaat-definitieve methode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-03-27 )