|   print

Concentratie van verschillende cellen in longspoelvloeistof verkregen van proefdieren
[ Concentration of cells in lung lavage fluid obtained from laboratory animals ]
 
de la Fonteyne-Blankestijn LJJ, Geleijnse MEM, Helleman PW

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 378307001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In longspoelvloeistof (LSV), verkregen van bij inhalatietoxicologische experimenten betrokken ratten, werd getracht de concentratie en de identiteit (d.m.v. een panoptische kleuring en cytochemische kleuringen) van de verschillende soorten cellen die hierin voorkomen te bepalen. Tevens werd naar een oplossing gezocht om de hoeveelheid surfactant te verminderen zodat de elektronische telling van de cellen in de LSV betrouwbaarder werd. Het storend effect van het surfactant op de elektronische telling werd verminderd door: de LSV te verdunnen, de cellen in de LSV te wassen met een NaCl oplossing, de eerste portie LSV niet voor tellingen te gebruiken. De separate vaststelling van de concentraties van macrofagen en leukocyten in LSV m.b.v. een CCZF is meer betrouwbaar dan met een telkamer. Differentiatie tussen alveolaire macrofagen en andere celsoorten is redelijk mogelijk m.b.v. panoptische kleuring en/of m.b.v. cytochemische kleuringen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-02-28 )