|   print

Afremming van de methemoglobinevorming in "Hemolysaat"
[ Reduction of the methaemoglobin formation in "Hemolysaat" ]
 
de la Fonteyne-Blankestijn LJJ, Helleman PW

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 378308002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Hemolysaat is een hemoglobineoplossing die gebruikt kan worden als juistheidscontrolepreparaat bij de bepaling van de hemoglobineconcentratie in bloed volgens de HiCN-methode. Bij andere methoden, toegepast in bloedcel analyse-apparaten, kan de hemoglobinebepaling worden gestoord door het methemoglobine. Door toevoeging van ethyleenglycol (EG) aan een hemoglobineoplossing kan de oplossing van -20 graden C worden bewaard en wordt de methemoglobin e vorming tegengegaan. Uit experimenten is gebleken dat door toevoeging van EG de kwaliteit van de hemoglobine oplossing bij -20 graden C beter blijft zodat het als juistheidscontrolepreparaat gebruikt kan worden. Pogingen om de houdbaarheid te verhogen door de methemoglobinevorming tegen te gaan door het hemoglobine om te zetten in kristalvorm of gevriesdroogde vorm hebben geen bruikbare resultaten opgeleverd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-07-31 )