|   print

[  ]
 
Helleman PW , Rooy LC de , Geleijnse MEM

27 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uitgaande van een Stabicellsuspensie, verkrijgbaar bij het RIVM (bestelnummer 8011) werden Stabicellsuspensies met een lage concentratie gemaakt. In de loop van 31 maanden bleken er geen beduidende veranderingen in de celconcentraties, het gemiddelde celvolume (MCV) en in de vorm van de frequentieverdeling van de volumina te zijn opgetreden. De gevonden stabiliteit van de Stabicellsuspensie met een lage concentratie wijst uit, dat de kosten van de kwlaiteitsbewaking van de bepaling van de erytrocytenconcentratie, de MCV- en de hematocrietwaarden met een factor 2.5 tot 3 kunnen worden teruggedrongen bij die apparaten, die beschikken over een mogelijkheid om voorverdunde bloedmonsters op te nemen. De celconcentratie van deze Stabicellsuspensie moet echter worden aangepast aan het soort bepaling en aan de verdunningsfactor, waarmee in het desbetreffende apparaat verdund wordt. Tevens bestaat de mogelijkheid om een Stabicellsuspensie met een lage concentratie te gebruiken voor de kwaliteitsbewaking van de bepaling van de leukocytenconcentratie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-03-31 )