|   print

[  ]
 
Wikkeling RH ; Dreumel HJ van ; Koedam JC

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
HBsAg negatief bevonden serum, zijnde patienten serum (serum A) en donor serum (serum B) werd, om het mogelijk aanwezige AIDS-virus (HTLV-3) te inactiveren, gedurende tweemaal 45 minuten in een waterbad van 56 graden Celsius geplaatst. De LDL en de VLDL fractie werd d.m.v. precipitatie geisoleerd. Het LDL en VLDL concentraat werd bij 4 graden celcius gedurende 24 uur gedialyseerd tegen Tris-HCl-NaCl buffer gedurende 48 uur (4 graden celsius) tegen bariumchloride-oplossing en 24 uur (4 graden celsius) tegen Tris-HCl-NaCl buffer. De VLDL fractie werd door ultracentrifugatie geisoleerd uit het LDL-VLDL concentraat. De fractie en serum B werden afzonderlijk gefiltreerd door een disposable filter. De totale VLDL fractie werd gemengd met 182 ml serum B om de verlangde concentratie van 3,0 mmol/l te verkrijgen. Er werden 125 flesjes serum getapt en gevriesdroogd, die elk met 2,0 ml water gereconstitueerd dienden te worden. De door verschillende laboratoria verkregen uitslagen gaven aan dat het produkt goed homogeen was. Er waren geen uitbijters bij de intralaboratorium resultaten, terwijl er een grote spreiding was bij de interlaboratorium resultaten. De triglyceridenconcentratie van het gereconstitueerde produkt na conservering gedurende 1 week bij 4 resp. -20 graden celsius was niet significant verschillend t.o.v. het vers gereconstitueerde produkt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-03-31 )