|   print

[  ]
 
Dreumel, H.J.van ; Bosman, H.A. ; Derks, H.J.G.M. ; Hagen-Fast, A.K. ; Koedam, J.C. ; Klaasen, R. ; Phielix-Strubbe, C.J. ; Terlingen, J.B.A.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de bereiding van vijf partijen gevriesdroogde bilirubinestandaard. De volumeverandering die optreedt tengevolge van droogvriezen en reconstitutie kon worden berekend aan de hand van bepalingen van bilirubine, kalium, chloride en radioactiviteitsmetingen in de oorspronkelijke oplossing en het na vriesdrogen gereconstitueerde materiaal. Alle partijen werden gebruikt voor onderzoek van de stabiliteit en de flesjesspreiding. Het grootste deel van de drie grote partijen is na certificatie door enige binnen- en buitenlandse laboratoria bestemd voor opname in de lijst met RIVM referentiematerialen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-05-31 )