|   print

Applications of chemiluminescence detection with a sensitive photoplate. I. Immunoassays of serum proteins
[ Toepassingen van chemiluminescentie detectie met een gevoelige fotoplaat. I. Immunoassays van serumeitwitten ]
 
Jansen EHJM, Enkelaar-Willemsen C, van den Berg RH

p in English   1987

RIVM Rapport 378601002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een aantal "solid phase" immunoassys voor humane serum eiwitten zijn ontwikkeld in microtiterplaten. Hierbij werd gebruik gemaakt van commercieel verkrijgbare reagentia en labels. De detectie vond plaats met peroxidase gelabelde antilichamen, waarvan de enzym versterkte chemiluminescentie vastgelegd werd op een gevoelige fotoplaat (Polaroid). Assays werden ontwikkeld voor IgG, IgM, IgA en voor IgM, haptoglobine, prealbumine, alfa1-acid glycoproteine en transferrine waarbij gebruik gemaakt werd van een peroxidase gelabeld "second antibody". De hier gepresenteerde detectie methode bleek gevoelig, snel goedkoop en eenvoudig uit te voeren zonder dure apparatuur of zelfs elektriciteit. Toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden van deze detectiemethode worden bediscussieerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-10-31 )