|   print

Analyse van complexe eiwitmengsels met iso-elektrische focussering
[ Analysis of complex proteinmixtures with iso-electric focussing ]
 
Laan CA, Jansen EHJM

33 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 378603002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport staan een aantal uitvoeringen van de iso-elektrische focussering beschreven. Deze techniek heeft een zeer groot oplossend vermogen doordat de eiwitten gescheiden worden door verschillen in hun iso-elektrische punt (netto lading = 0). Een aantal parameters zijn gevarieerd om een zo optimaal mogelijke scheiding te verkrijgen van een monster van ratte serumeiwitten. Het effect van amfoline mengsels is onderzocht voor het verkrijgen van een optimale pH-gradient. De invloed van amfolines van verschillende firma's op de scheiding is onderzocht. De invloed van detergentia op de scheiding is uitgebreid bekeken. Verder zijn een aantal kleuringsmethoden onderzocht op hun bruikbaarheid. De optimale uitvoering van de iso-elektrische focussering voor de scheiding van ratte serumeiwitten staat gedetailleerd beschreven in de vorm van een "standard operating procedure" in de bijlage.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-06-30 )