|   print

[  ]
 
Wikkeling RH ; Dreumel HJ van ; Phielix-Strubbe CJ ; Koedam JC

61 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de bereiding en de certificatie van vijf partijen gevriesdroogde bilirubinestandaarden. De partijen bestonden uit nauwkeurig afgewogen hoeveelheden bilirubine, opgelost in humaan serumalbumine oplossingen en hadden een concentratie van resp. 0, 25, 75, 100 en 300 mumol/l (nominaal). De volumeverandering die optreedt ten gevolge van vriesdrogen en reconstitutie kon worden berekend aan de hand van bepalingen van bilirubine, natrium, kalium en chloride in elk van de oorspronkelijke oplossingen en het na vriesdrogen gereconstitueerde materiaal. Het materiaal bleek goed houdbaar bij -20 graden C of lager. Er was geen flesjesspreiding aantoonbaar. Bij de certificatie van het gevriesdroogde materiaal waren vier buitenlandse en vijf binnenlandse laboratoria betrokken. De bilirubineconcentratie werd met drie methoden (Doumas, Vink en Hertz en Dybkaer) bepaald en de resultaten onderling vergeleken. De methode gepubliceerd door Vink bleek de kleinste en de methode van Hertz en Dybkaer de grootste intralaboratorium variatie coefficient op te leveren. De verwerkte resultaten, verkregen met de referentiemethode volgens Doumas, geven de indruk dat het ingewogen gewicht terug gevonden werd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-04-30 )