|   print

[  ]
 
Egmond HP van , Paulsch WE , Sizoo EA

31 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzoek werd verricht naar de invloed van een aantal factoren op het verloop van de ELISA-procedure volgens Biermann voor het bepalen van aflatoxine B1. Het onderzoek werd beperkt tot aflatoxine B1 standaardoplossingen en een bepaalde partij ELISA-reagentia. Microtiterplaat-typen, substraten, concentraties aan antiserum en enzymconjugaat, oplosmiddelen voor aflatoxine B1, tijd-temperatuur combinaties van coaten van microtiterplaten, incubatietijden voor enzymconjugaat en plaat-wasprocedures werden gevarieerd. Costar en Nunc microtiterplaten gaven betere resultaten dan Greiner en Dynatech microtiterplaten. Tetramethylbenzidine was een beter substraat dan orthofenyleendiamine. Een antiserumverdunning 1:16000 (V/V) in combinatie met een enzymconjugaatverdunning 1:440 (V/V) gaf even goede resultaten als de voorgeschreven combinatie 1:8000 (V/V) en 1:440 (V/V). Coaten van microtiterplaten met antiserum gedurende 20 uur bij kamertemperatuur bleek geschikt te zijn. PBS-methanol en PBS-aceton als oplosmiddel voor aflatoxine B1 waren beide geschikt. Een incubatietijd van 30 minuten bij kamertemperatuur bleek voor het enzymconjugaat voldoende. Wassen van microtiterplaten met de hand gaf geen slechtere resultaten dan wassen met het RIVM wasapparaat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-01-31 )