|   print

[  ]
 
Vaessen HAMG , Ooik A van

24 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzocht is de dagelijkse inneming met de voeidng en drank van arseen, tin, ijzer en selenium van 18-74 jarige Nederlanders uit de regio Utrecht. Aan het onderzoek namen 52 vrouwen en 58 mannen deel die qua groep een zo getrouw mogelijk beeld vormen van de Nederlandse volwassen bevolking. Bemonsterd werd in oktober 1984 (N=56) en in maart 1985 (N=54). Er zijn geen grote verschillen in inneming in beide perioden zodat de resultaten als een studie beschouwd kunnen worden. Voor totaal arseen is de gementen inneming <0,005-0,111 mg per dag. Voor beide elementen is de belasting aanzienlijk gedaald in vergelijk met het 1976/1978 onderzoek. De tin inneming lig ver beneden hetgeen door de WHO/FAO toelaatbaar wordt geacht ; de totaal arseen inneming daarentegen komen incidenteel tot op 80% van hetgeen WHO/FAO voor anorganisch arseen toelaatbaar acht. Dagelijks wordt 1,7-21,5 mg ijzer opgenomen, gemiddeld 8,8 mg, en 0,012-0,145 mg selenium, gemiddeld 0,041 mg. De selenium inneming nu is lager dan in 1976/1978 ; ijzer werd toen niet gemeten. Gemiddeld is de dagelijkse voorziening met ijzer en selenium te laag vergeleken met in ons land bestaande resp. in discussie zijnde aanbevelingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-03-31 )