|   print

[  ]
 
Ellen G , Loon JW van , Tolsma K

22 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek naar de dagelijkse opneming via voedsel en drank van de essentiele elementen koper, mangaan en zink en van de niet-essentiele elementen aluminium, cadmium, kwik en lood. Voor het onderzoek stonden 110 duplicaten van 24-uurs voeding ter beschikking, verzameld door proefpersonen uit de regio Utrecht. Aan het onderzoek namen 52 vrouwen en 58 mannen deel, in leeftijd varierend van 18 tot 74 jaar. De gemeten dagelijke opneming van koper liep uiteen van 0,5-3,3 mg/etmaal, gemiddeld 1,2 mg ; van mangaan van 1,2-9,4 mg/etmaal, gemiddeld 3,3 mg ; van zink van 2,6-17,8 mg/etmaal, gemiddeld 8,4 mg. Voor koper en zink zijn de gemiddelde waarde slechts de helft van de desbetreffende aanbevelingen in de USA en West-Duitsland. De gemeten dagelijke opneming van aluminium liep uiteen van 0,6-12,9 mg/etmaal, gemiddeld 3,1 mg ; van cadmium van 3-55 mug/etmaal, gemiddeld 10 mug; van kwik <1 - 12 mug/etmaal, gemiddeld 2 mug ; van lood van 7-214 mug/etmaal, gemiddeld 34 mug. De gemiddelde opneming was voor cadmium, kwik en lood resp. 16 ; 5 en 8% van de door de WHO/FAO maximaal toelaatbaar geachte dagelijkse opneming. Vergeleken met een voorgaand onderzoek in 1976/1978 is de loodopneming aanzienlijk gedaald.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-01-31 )