|   print

[  ]
 
Greve PA , Hart-de Kleijn VM 't , Tonkelaar EM den

7 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
20 Monsters duplicaat 24-uursvoedingen werden onderzocht op residuen van profam en chloorprofam. Profam was aantoonbaar in 6 van de onderzochte monsters (bepalingsgrens: 3 mug/kg op produktbasis), chloorprofam in 5 van de onderzochte monsters (bepalingsgrens: 2 mug/kg op produktbasis). De opgenomen hoeveelheden bedragen < 7-60 mug/persoon/dag voor profam en < 5-24 mug/persoon/dag voor chloorprofam. Voor profam en chloorprofam zijn geen ADI-waarden bekend. Op grond van een voorlopige ADI voor profam en chloorprofam samen van 0,1 mg/kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 6000 mug voor een persoon van 60 kg) kan de veiligheid van de opgenomen hoeveelheid worden geevalueerd. Hieruit blijkt dat de maximaal gevonden opname van 69 mug/dag voor profam en chloorprofam samen veel lager ligt dan genoemde aanvaardbare opname van 6000 mug/dag.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-02-29 )