|   print

Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam
[ Comparison of three Wistar rat strains concerning duration of action and the pharmacokinetic profile of desmethyldiazepam (DMD) ]
 
van der Laan JW, de Groot G

20 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 388501002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de nachtelijke activiteit werd gemeten. In samenhang hiermee werd de eliminatiehalfwaardetijd en het verdelingsvolume van DMD na intraveneuze toediening bepaald. De werkingsduur van DMD in de Riv:TOX rat was langer dan in de Cpb:WU rat. De werkingsduur van DMD in de Crl:(WI)BR rat kwam het meest overeen met die in de Cpb:WU rat. Met betrekking tot de eliminatiehalfwaardetijd en in mindere mate het schijnbaar verdelingsvolume van DMD bleek de Cpb:WU-rat overeen te komen met de Riv:TOX rat. Bij de Crl(WI)BR rat was de eliminatiehalfwaardetijd korter en het schijnbaar verdelingsvolume kleiner. Ten opzichte van de Riv:TOX en de Crl(WI)BR stammen vertoonde de Cpb:WU een afwijkend patroon, namelijk een relatief kortere werking en een relatief langere eliminatiehalfwaardetijd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-01-31 )