|   print

[  ]
 
Ellen G, Tolsma K, van Loon JW

35 p in Dutch   1988

download pdf (1308Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla 0,013, in spinazie 0,039 en in andijvie 0,017 ; koper in sla 0,70, in spinazie 0,81 en in andijvie 0,61 ; mangaan in sla 1,06, in spinazie 2,29 en in andijvie 1,18; zink in sla 2,65, in spinazie 6,11 en in andijvie 2,85. Uitgedrukt op de droge stof is bij cadmium in spinazie en andijvie, koper in sla, koper in andijvie en mangaan in sla het gemiddelde of mediane gehalte in de kasprodukten ca. 1,5 tot 3 keer zo hoog als in volle grond produkten. De wettelijke normen voor Cd en Pb werden door geen van de 120 monsters overschreden. Een portie spinazie bevat ca. 20% van de maximaal toelaatbare dagelijkse dosis cadmium ; voor andijvie is dit 8-10% en voor sla ca. 2%. De bijdrage aan de toelaatbare dagelijkse belasting met lood is voor alle drie groenten minder dan 5%. De bijdrage aan de dagelijkse aanbevolen opneming van koper, mangaan en zink is voor sla het laagste (<5%) maar kan bij andijvie en spinazie 10-50% bedragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-08-31 )