|   print

[  ]
 
Ellen G, Tolsma K, van Loon JW

30 p in Dutch   1988

download pdf (1526Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In totaal 19 monsters rode bieten, 22 uien, 22 koolrapen en 22 knolselderij zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink d.m.v. AAS. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren als volgt: Cadmium in rode bieten 0,009, in uien 0,009, in knolselderij 0,095 en in koolrapen 0,009. Lood in zowel rode bieten, uien, knolselderij als in koolrapen lager dan 0,02. Koper in rode bieten 0,68, in uien 0,41, in knolselderij 1,22 en in koolrapen lager dan 0,20. Mangaan in rode bieten 1,14 in uien 0,77, in knolselderij 1,45 en in koolrapen 0,68. Zink in rode bieten 2,88, in uien 1,57, in knolselderij 2,73 en in koolrapen 0,95. Het cadmiumgehalte van knolselderij is 10 keer zo hoog als van de drie overige produkten. De wettelijke normen voor Cd en Pb in bieten en uien werden door geen van de monsters overschreden. Indien voor knolselderij dezelfde normen van toepassing waren, dan zouden 6 monsters de norm voor Cd overschrijden. Een gemiddelde portie van elk der vier onderzochte groenten bevat < 1% van de maximaal toelaatbare dosis lood, voor Cd is dat <3% , behalve voor knolselderij waar dit 5-6% is. De bijdrage aan de voorziening met de essentiele elementen koper, mangaan en zink is gering ; globaal minder dan 5% van de aanbevelingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-08-31 )