|   print

[  ]
 
Vaessen HAMG , Kamp CG van de

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzocht op sulfanilamide, sulfadiazine, sulfadimidine, sulfadoxine en sulfaquinoxaline alsmede Dapson zijn 245 monsters vleeswaar waaronder: leverworst, kookworst, bloedworst, boterhamworst, rookworst en tongeworst. Bij HPTLC-screening was in geen van de monsters DAPSON aantoonbaar, wel waren er twijfels in 9 gevallen. Van de overige verbindingen was alleen sulfadimidine aantoonbaar nl. 19-maal ; twijfels t.a.v. de aanwezigheid van deze verbinding was er 9-maal. Bij HPLC-onderzoek van de HPTLC-positieve dan wel twijfelachtige monsters was sulfadimidine meetbaar in 19 monsters, waarvan 2 boven de 0,1 mg/kg grens. Meetbare hoeveelheden DAPSON bevatten 13 monsters met als hoogste waarde 0,25 mg/kg ; alle andere monsters bevatten < 0,02 - 0,04 mg/kg. De HPTLC-screening gaf twee vals-positieve resultaten voor sulfadimidine en is voor DAPSON onvoldoende selectief op het residu niveau van ca. 0,3 mg/kg en lager. Vanuit toxicologische overwegingen vormen de gevonden sulfadimidine- en DAPSONgehalten geen gevaar voor de Volksgezondheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )