|   print

[  ]
 
Vaessen HAMG , Kamp CG van de

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzocht op voorkomen en gehalte aan sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine en sulfaquinoxaline werden 102 nieren van Nederlandse slachtvarkens. Bemonsteringsperiode: oktober tot half november 1986. Alle monsters die bij dunnelaagchromatografisch onderzoek (HPTLC) positief waren werden kwantitatief onderzocht met vloeistofchromatografie (HPLC). In 12 monsters werd sulfadimidine gemeten waarvan in 9 gevallen minder dan 0,1 mg/kg ; bereik 0.02-0,06 mg/kg. Voor de drie andere monsters werd gemiddeld gemeten 0,89 ; 1,4 en 7,4 mg sulfadimidine per kg bij nier. Geen der overige sulfonamiden werd gevonden. Het onderzoek wordt herhaald in het najaar 1987 ; dan zullen 200 monsters nier worden onderzocht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-05-31 )