|   print

[  ]
 
Vaessen HAMG , Kamp CG van de

14 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzocht op sulfonamiden en Dapson zijn 102 varkensnieren bemonsterd in november 1988 in slachthuizen in drie Veterinaire Inspectiegebieden. Alle monsters zijn dunnelaagchromatografisch gescreend op sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine en sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. Alleen sulfadimidine werd gevonden en deze monsters zijn vervolgens kwantitatief onderzocht met HPLC. Twee monsters bevatten meetbare hoeveelheden met sulfadimidinegehalten van 0,59 en 1,25 mg/kg ; gehalte van de andere vier monsters: <0,02 mg/kg. In een van deze vier monsters werden residuen gevonden van sulfadimethoxine ; een sulfonamide nog niet eerder door ons in varkensnieren aangetoond. De identiteit van deze verbinding werd met molecuulspectrometrie (diode array) bevestigd. Sulfadimethoxine-gehalte: 0,4 mg/kg. Aanbevolen wordt het onderzoek in het voorjaar en najaar 1989 te herhalen met telkens 100 monsters.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-02-28 )