|   print

[  ]
 
Egmond HP van , Sizoo EA

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzoek is verricht naar het voorkomen van aflatoxine M1 in Nederlandse babyvoedingsmiddelen, bereid op basis van melkprodukten. 38 monsters werden onderzocht. Gebruik werd gemaakt van een nieuwe methode, waarbij van Florisil en C18 SEP-PAK patronen gebruik werd gemaakt, gevolgd door dunnelaagchromatografie. In alle monsters werd aflatoxine M1 aangetoond. Het gemiddelde aflatoxine M1 gehalte was 0,05 mug/kg, het mediane gehalte 0,06 mug/kg, de negende deciel waarden 0,07 mug/kg. (Alle waarden op poederbais, en niet gecorrigeerd op terugvindingspercentage). Alle monsters voldeden aan de nieuwe warenwettelijke eis dat het gehalte aan aflatoxine M1 in zuigelingenvoeding niet hoger mag zijn dan 0,05 mug/kg berekend op melkbasis. Vergeleken met 1977, 1980 en 1983, bleken zowel de gemiddelde als de mediane aflatoxine M1 gehalten te zijn gedaald.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-11-30 )