|   print

[  ]
 
Ellen G

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft onderzoek naar de mogelijkheden om verschillende N-nitrosoverbindingen te bepalen met de combinatie HPLC-fotohydrolyse detectie. Hierbij worden de te bepalen stoffen gescheiden op een HPLC-kolom, vervolgens bestraald met UV-licht, waarbij nitriet wordt gevormd. Het nitriet wordt met Griess-reagens omgezet in een violette verbinding, waarvan de lichtabsorptie bepaald wordt. Met deze methode blijken N-nitrosoverbindingen zoals N-nitrosamiden, N-nitroso-ureumderivaten en N-nitrosaminozuren in zeer kleine hoeveelheden te kunnen worden bepaald. De analysemethode werd toegepast op extracten van een gefermenteerd visprodukt, zgn. "soft croaker", waarin onder nitroserende condities verschillende N-nitrosoverbindingen bleken te worden gevormd. In streken van China waar consumptie van dergelijke gefermenteerde visprodukten gebruikelijk is blijkt een verhoogde incidentie van neus-keelholtekanker voor te komen. De toegepaste analysetechniek biedt aantrekkelijke mogelijkheden om onderzoek te verrichten naar niet-vluchtige N-nitrosoverbindingen in levensmiddelen en biologisch materiaal.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-12-31 )