|   print

[  ]
 
Ginkel LA van , Rossum HJ van

47 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een onderzoekmodel voor de detectie van chlooramfenicol (CAP) in monsters urine, gebaseerd op screening met de enzym immunochemische (Quik Card R) methode en bevestiging met gaschromatografie (GC)- massaspectrometrie (MS) wordt beschreven. Een gemeenschappelijke studie, waaraan zeven Nederlandse laboratoria deelnamen en waarbij de Quik Card R werd getest gaf bij onderzoek van een monster dat geen CAP bevatte geen fout-positieve resultaten en geen fout-negatieve resultaten voor een monster dan 12 mug CAP/l bevatte. Bij tussenliggende concentraties (3 mug/l en 6 mug/l) trad een groot aantal fout-negatieve resultaten op. Echter, door iets meer monstermateriaal op de testkaart te brengen kon het aantal fout-negatieve resultaten voor het 6 mug/l monster bij een intra laboratoriumtest tot nul worden gereduceerd. Het model bevat tevens een gecombineerde hogedruk vloeistof chromatografische (HPLC)/radio-immunochemische (RIA) methode voor die gevallen waarbij screening op een lagere concentratie (0.5 mug/l) noodzakelijk is. Een isotoop-dilutie (ID) GC-MS methode voor de nauwkeurige kwantitatieve bevestiging wordt momenteel gevalideerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-07-31 )