|   print

[  ]
 
Ellen G , Loon JW van

46 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De in dit rapport beschreven methoden zijn gebaseerd op grafietoven-AAS met Zeeman achtergrondcorrectie. Als ontsluiting wordt drukvatontsluiting met salpeterzuur resp. droge verassing toegepast. De methoden zijn op betrouwbaarheid getoetst via analyse van 16 referentiematerialen van plantaardige en dierlijke herkomst. Voor cadmium was de gemiddelde variatiecoefficient over alle 16 monsters 5,9 en 4,1% en voor lood 6,1 en 6,4%. De gemiddelde waarden gemeten voor cadmium uitgedrukt als percentage van de gecertificeerde gehalten voor de 16 referentiematerialen waren 99 en 103% en voor lood 99 en 98%. De cadmiumgehalten van de referentiematerialen liepen uiteen van 10 mug/kg tot 3 mg/kg en voor lood van 40 mug/kg tot 10 mg/kg. De detectielimieten voor cadmium zijn ca. 5 mug/kg of lager, afhankelijk van de aard van het monstermateriaal (droge of natte produkten) en voor lood ca. 80 mug/kg tot ca. 10 mug/kg. Geconcludeerd wordt dat de methoden bruikbaar zijn voor de kwantitatieve analyse van een breed scala aan levensmiddelen voor gehalten zoals die veelal voorkomen en daarvoor betrouwbare resultaten geven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )