|   print

[  ]
 
Vaessen HAMG , Kamp CG van de , Jekel AA

15 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De bereiding en validatie is beschreven van geampulleerde PAK-mengsels in tolueen en acetonitril bestemd voor calibratiedoeleinden. Hiervoor zijn gekozen de PAK's: pyreen, benzo(e)pyreen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3,-cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen. De oplosmiddelen, de PAK-oplossingen en de geampulleerde calibratie-oplossingen zijn kwalitatief en kwantitatief onderzocht. Voor het kwantitatief onderzoek van alle oplossingen evenals het onderzoek op verontreinigingen van tolueen en de tolueenoplossingen werd GCGC gebruikt. "Reserved phase" HPLC in combinatie met golflengte geprogrammeerde fluorescentie detectie is gebruikt voor het kwalitatief onderzoek van acetonitril en alle acetonitril-oplossingen. Geproduceerd zijn 135 ampullen van ca. 1 ml van de tolueen calibratie-oplossing (charge ARO 88M0261) en 140 ampullen van ca. 1 ml van de acetonitril calibratie-oplossing (charge ARO 88MO262). Een verontreiniging en/of inhomogeniteit werd in geen van beide charges gevonden. De gemeten PAK-gehaltes van de geampulleerde calibratie-oplossingen komen in alle gevallen overeen met die verwacht op grond van de inweeg van de afzonderlijke PAK's.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )