|   print

[  ]
 
Ellen G

33 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de aanwezigheid van N-nitrosoverbindingen (NV) in geneesmiddelen en de mogelijke vorming van NV uit geneesmiddelen in het menselijk lichaam. In een aantal soorten geneesmiddelen blijken soms aanzienlijke hoeveelheden (tientallen mug/kg tot mg/kg) carcinogene NV aanwezig te zijn. Uit dierproeven en uit experimenten met menselijke vrijwilligers is gebleken dat uit geneesmiddelen die nitroseerbare aminogroepen bevatten in vivo inderdaad NV worden gevormd. In Nederland is en wordt geen onderzoek op dit terrein verricht. Aanbevolen wordt in de nabije toekomst deze leemte op te vullen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-04-30 )