|   print

[  ]
 
Vaessen HAMG , Ellen G , Wilbers AAMM , Loon JW van , Tolsma K

27 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op gehalte aan lood en 15 PAK's, waarvan 10 carcinogeen, zijn de eetbare en gewassen delen onderzocht 35 monsters boerenkool uit volkstuintjes bemonsterd in januari (N=30) en maart 1988 (N=3). PAK's zijn bepaald met capillaire gaschromatografie en vlamionisatie als detectie in de onverzeepbare en chromatografisch gezuiverde fractie van boerenkool ; lood is bepaald met grafietoven AAS met Zeeman-achtergrond correctie na ontsluiten in een drukvat. Ter kwaliteitsbewaking van het onderzoek op PAK's en lood zijn een aantal monsters meerdere malen onderzocht en zijn opbrengstexperimenten uitgevoerd. Alle resultaten bevestigen de betrouwbaarheid van de metingen. De totale PAK-besmetting van boerenkool varieert van 140-1250 mug/kg vers produkt, gemiddelde 228 mug/kg en mediaan 196 mug/kg ; de carcinogene fracties hiervan zijn respectievelijk 44-254 mug/kg vers produkt en 66 en 61 mug/kg. Opmerkelijk is dat het profiel van de gemiddelde PAK-besmetting van boerenkool bemonsterd in volkstuintjes in 1982 en uit dit onderzoek identiek is. Een verband tussen de hoogte van de PAK- en de loodbesmetting werd niet vastgesteld. De loodbesmetting loopt uiteen van 0,32-2,86 mg/kg vers produkt, gemiddeld gehalte 0,83 mg/kg en mediaan 0,71 mg/kg, en komt goed overeen met die vermeld in de literatuur. Een van de monsters overschrijdt de norm voor lood van 2,5 mg/kg voor verse boerenkool in de Warenwet.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-03-31 )