|   print

[  ]
 
Sizoo EA , Egmond HP van , Top HJ van den

41 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
During a period of 3 years (end 1990-end 1993) investigations were done on the occurrence of aflatoxin B1 in various types of animal feedingstuffs. The samples were drawn from all over the country and originated from lots to be used for diary cattle (283 samples), beef cattle (37 samples), poultry (32 samples) and pigs (36 samples). In approx. 50% of all samples aflatoxin B1 was detectable at mass fractions above 1 mug/kg. The mean values for aflatoxin B1 ranged from 1-2 mug/kg, the median values were around 1 mug/kg, and the 90th percentile values ranged from 2-3 mug/kg. An exception to this pattern was the group of feedingstuffs for beefcattle, where the mean value for the aflatoxin B1 content was at 2,5 mug/kg, the median value at 1,9 mug/kg and the 90th percentile value at 6,3 mug/kg. In virtually none of the samples the EU-tolerances for the various types of feedingstuffs were exceeded. Obviously the Dutch feedingstuff industry has the aflatoxin B1 problem well under control.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gedurende een periode van 3 jaar (eind 1990 tot eind 1993) is onderzoek verricht naar het voorkomen van aflatoxine B1 in diverse typen veevoeders. De monsters waren over het gehele land genomen en afkomstig van partijen bestemd voor melkvee (283 monsters), mestrunderen (37 monsters), slachtkuikens (32 monsters) en mestvarkens (36 monsters). In ca. 50% van alle monsters was aflatoxine B1 aantoonbaar in gehalten boven 1 mug/kg. Het gemiddelde gehalte aan aflatoxine B1 schommelde rond de 1-2 mug/kg. De mediane waarden lagen rond de 1 mug/kg en de 90e percentiel waarden schommelden rond de 2-3 mug/kg. Uitzondering hierop vormde de groep voeders voor mestrunderen, waarvoor de gemiddelde waarde voor het aflatoxine B1 gehalte op 2,5 mug/kg uitkwam, de mediane waarde op 1,9 mug/kg en de 90e percentiel waarde op 6,3 mug/kg. Overschrijdingen van de in de EU-richtlijn vastgelegde toleranties deden zich vrijwel nergens voor. Kennelijk slaagt de Nederlandse veevoeder industrie er in het aflatoxine B1 probleem goed te beheersen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-01-31 )