|   print

[  ]
 
Sizoo EA , Egmond HP van

30 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
In 1996 investigations were carried out on the occurrence of ochratoxin A in various types of fodders and grains for animal consumption. The sampled lots were intended to be marketed in the Netherlands. The highest concentration of ochratoxin A was found in a sample of domestic barley (33 mug/kg). Compared to previous investigations over the years 1992-1995, the changes are minor and do not give reasons for concern. Therefore the monitoring programme was discontinued in 1997. In view of the proposed regulations for ochratoxin A in the European Union, it is recommended to continue monitoring the contamination of feeding-stuffs and grains on a less frequent basis, e.g. with intervals of approx. 3 years.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 1996 werd verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters waren over het gehele land genomen en bestonden uit diverse typen mengvoeders voor slachtkuikens of mestvarkens en granen (binnenlandse en importgranen). Het hoogste gehalte aan ochratoxine A werd in een monster binnenlandse gerst gevonden (33 mug/kg). Vergeleken met het vorig onderzoek in de jaren 1992-1995, zijn de verschillen in besmetting gering en is er geen reden tot zorg. Daarom is het monitoring programma voor ochratoxine A in mengvoeders en granen niet voortgezet in 1997. Met het oog op voorgestelde regelgeving voor ochratoxine A binnen de EU is het wellicht toch verstandig om de besmetting van mengvoeders en granen met ochratoxine A in de komende jaren te blijven volgen, zij het op een minder frequente basis, b.v. eens in de 3 a 4 jaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-09-30 )