|   print

[  ]
 
Nijs M de , Egmond HP van , Jong WH de , Loveren H van

48 p in Dutch   1999

Toon Nederlands

English Abstract
The experiment described was carried out to gain knowledge on the effects of low doses of fumonisin B1 on target organs and the immune system. Male rats (age three weeks) received oral (gavage) doses of 0, 0.19, 0.75 or 3 mg fumonisin B1 kg-1 body weight (BW) (dissolved in water) daily for four weeks. After 28 days of treatment, the animals were sacrificed and necropsied. Blood collected during necropsy was used for biochemical analysis. Additional blood and tissue from liver and kidney were collected for sphingolipid analysis. The presented study showed that the kidney and liver are the prime target organs for toxicity of low doses fumonisin B1. Exposure to low levels of fumonisin B1 induced continuous cell proliferation in the kidney tubules which might eventually result in tumour alterations in the proliferating cells. No clear effects on the immune system were observed. However, when combining the observed trends in this experiment with the results from other published experiments on the parameters of the immune system, potential immunotoxicity of fumonisin B1 cannot be ruled out. Further research needs to be carried out.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het beschreven experiment werd uitgevoerd om inzicht te verkrijgen over effecten van lage doseringen fumonisine B1 op target organen en het immuunsysteem. Mannelijke ratten van drie weken oud werden oraal via maagsonde behandeld met 0, 0,19, 0,75 of 3 mg/kg lichaamsgewicht fumonisine B1, dagelijks gedurende vier weken. Op dag 28 na het begin van de behandeling werd sectie verricht en een aantal toxicologische parameters, inclusief immunotoxicologische parameters, werd bepaald. In het bloed werden biochemische bepalingen uitgevoerd, terwijl in het bloed en ook in de lever en nier sphingolipiden werden bepaald. De resultaten van dit experiment gaven aan dat nier- en leverweefsel de primaire targetorganen voor toxiciteit van lage doseringen fumonisine B1 zijn. Blootstelling aan lage doseringen fumonisine B1 induceert en continueert celproliferatie in niertubuli, hetgeen aanleiding kan geven tot tumorvorming. In het immuunsysteem werden geen significante effecten waargenomen, al werden wel trends gezien. In het licht van gepubliceerde immunotoxische effecten van fumonisine B1 is m.n. aan dit aspect verder onderzoek nodig

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-02-01 )