|   print

A pilot study on the pharmacokinetics of potato glycoalkaloids in healthy volunteers
[ Voorstudie naar de farmacokinetiek van aardappelglycoalkaloiden bij gezonde vrijwilligers ]
 
Rompelberg CJM, Sips AJAM, van Twillert K, Mensinga Tj, van den Top HJ, Meulenbelt J, van Egmont HP

77 p in English   2001

RIVM Rapport 388802020
download pdf (1063Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
To improve risk assessment of the potato glycoalkaloids (GAs) alfa-solanine and alfa-chaconine, a study on pharmacokinetics of orally administered GAs in humans is planned to be carried out at the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM). The limited information on toxicity in relation to GA dose in humans necessitates a dose finding study (pilot study) to find an optimal blood sampling scheme and an optimal GA dose for a subsequent study on pharmacokinetics of GAs. In the pilot study, subjects received either a solution containing alfa-solanine and alfa-chaconine (GA dose: 0,20, 0,30, 0,50 or 0,70 mg/kg body weight) or a portion of mashed potatoes containing known amounts of a-solanine and a-chaconine (GA dose: 0,80, 0,95, 1,10 and 1,25 mg/kg body weight). After each dose administration, pharmacokinetics and possible adverse/toxic effects were evaluated. From the results of the pilot study, an optimal blood sampling scheme could be obtained. Furthermore an optimal GA dose for mashed potatoes was found: a GA dose > 0,95 and < 1,00 mg/kg body weight. For the test solution, it was expected that a GA dose of 0,90 mg/kg body weight would be appropriate for the pivotal study. The performance of the pivotal study, using these dose levels, will give more insight (at least for alfa-chaconine) in the kinetics of potato GAs in humans.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om de risicoschatting van de aardappelglycoalkaloiden (GAs) alfa-solanine and alfa-chaconine te verbeteren zal er bij het RIVM een studie naar de farmacokinetiek van oraal toegediende GAs bij de mens uitgevoerd gaan worden. De beperkte informatie over de toxiciteit in relatie tot de GA-dosering maakt het noodzakelijk om eerst een voorstudie uit te voeren met als doel het vinden van een optimaal bloedafnameschema en een optimale GA-dosering voor een succesvolle hoofdstudie naar de farmacokinetiek van GAs. In de voorstudie kregen proefpersonen een GA-dosering in de vorm van een drankje toegediend (toegediende GA-doseringen: 0,20, 0,30, 0,50 or 0,70 mg/kg lichaamsgewicht) of ze kregen een portie aardappelpuree te eten, die een bekende hoeveelheid alfa-solanine en alfa-chaconine bevatte (toegediende GA-doseringen: 0,80, 0,95, 1,10 and 1,25 mg/kg lichaamsgewicht). Na elke toediening werden de farmacokinetiek en de mogelijke toxische effecten geevalueerd. Met behulp van de resultaten van de voorstudie kon een geschikt bloedafnameschema voor beide toedieningsvormen worden gevonden. Als GA-dosering in aardappelpuree, bleek een GA-dosering > 0,95 and < 1,00 mg/kg lichaamsgewicht het meest geschikt. Voor het drankje wordt verwacht dat een GA-dosering van 0,90 mg/kg lichaamsgewicht geschikt is voor de hoofdstudie. Door het uitvoeren van de hoofdstudie met deze doseringen zal er meer inzicht (in ieder geval voor alfa-chaconine) in de kinetiek van aardappel-GAs bij de mens worden verkregen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-08-01 )