|   print

[  ]
 
Vliet JJH van , Vaessen HAMG , Schothorst RC , Burg G van den

44 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
In spring and fall 1994 duplicates of diets were collected as consumed by 123 respondents. Each respondent collected one duplicate of the food and drinks, drinking water included, he consumed in a continuous 24-hour period. Subsamples of the collected 123 duplicate 24-hour diets were lyophilized and analysed for nitrite and nitrate content. From the data obtained the nitrite and nitrate intake per capita per day was calculated. A HPIC/UV-method has been developed and validated for the determination of nitrite and nitrate in the lyophilized material. The sample was diluted with water, deproteinized with Carrez-reagents, cleaned chromatographically over a SPE-C18 column and subsequently chromatographied on an analytical ion-exchange column and detected at 208 nm. Of all 123 participants the median value of the nitrite intake was 0.1 mg/capita/day and the average nitrate intake 80 mg/capita/day. The nitrite as well as the nitrate intake measured now is higher than that found in the 1984/1985 duplicate 24-hour diet study. In general, the nitrite burdening is low with only 7 respondents having a nitrite intake of more than 10% of the ADI of 0,13 mg nitrite/kg of body weight. Of 23 participants, the nitrate body burden was higher than 50% of the ADI of 3.67 mg nitrate/kg body weight. The ADI is exceeded in one case for nitrite and in 5 cases for nitrate. A nitrate intake of more than 50% of the ADI corresponds, for an average endogenic conversion of nitrate into nitrite of 6.5%, with a potential endogenic nitrite body burden of 0.12 mg/kg body weight. Once again, leafy vegetables proved to contribute most to the nitrate intake. However, surprisingly also green beans can contribute substantially to this intake.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het voor- en najaar van 1994 zijn door 123 respondenten duplicaten verzameld van alle geconsumeerde voeding. Elke respondent verzamelde een duplicaat van zijn voeding, inclusief drank en drinkwater, in een aaneengesloten periode van 24 uur. Gevriesdroogde deelporties van de verzamelde 123 monsters duplicaat 24-uurs voeding zijn onderzocht op nitriet- en nitraatgehalte en hieruit is de nitriet- en nitraatinname per persoon en per dag berekend. Voor het bepalen van nitriet en nitraat is een HPIC/UV-methode ontwikkeld en gevalideerd. Het monster werd verdund met water, onteiwit met Carrez-reagentia, chromatografisch gezuiverd over een SPE C18-kolom en vervolgens gechromatografeerd over een analytische ionenwisselaarkolom en gedetecteerd bij 208 nm. Voor alle deelnemers was de mediaan van de nitrietinname 0,1 mg/persoon/dag en de gemiddelde nitraatinname 80 mg/persoon/dag. Zowel de gemeten nitriet- als nitraatinname is groter dan die gemeten in de 1984/1985 duplicaat 24-uurs voedingstudie. De nitrietbelasting is in het algemeen laag met slechts 7 respondenten met een inname van meer dan 10% van de ADI van 0,13 mg nitriet/kg lichaamsgewicht. Van 23 deelnemers is de nitraatbelasting groter dan 50% van de ADI van 3,67 mg nitraat/kg lichaamsgewicht. In 1 geval wordt de nitriet ADI overschreden en in 5 gevallen die voor nitraat. Een nitraatinname van meer dan 50% van de ADI komt, bij een endogene conversie van gemiddeld 6,5% nitraat naar nitriet, overeen met een potentiele endogene nitrietbelasting van 0,12 mg /kg lichaamsgewicht. Gebleken is dat bladgroente de grootste bijdrage levert aan de nitraatinname. Verrassend is echter dat ook sperziebonen hieraan aanzienlijk kunnen bijdragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-02-29 )