|   print

[  ]
 
Vaessen HAMG

13 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
A limited circular trial has been carried out for samples of homogenized calf kidney and the lyophilised reference material SRM 1577. Three laboratories participated in this study which was activated by the great concern on the quality of cadmium determinations in calf kidneys. Basis for this concern were the differences in results of up to a factor of 10 reported by laboratories for kidneys of the same animal. Circular trial participants carried out duplicate determinations of five homogenized calf kidneys and the reference material SRM 1577. From the duplicate results reported, it is evident that the cadmium levels found by the three laboratories do not differ significantly. However, repeatability and accuracy of one of the laboratories is less than that of the other two involved. Based on additional information that meanwhile came available, it is concluded that concern on the between laboratory comparability of cadmium results of calf kidneys most probably was due to a misunderstanding.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een beperkt ringonderzoek werd uitgevoerd voor cadmium in monsters gehomogeniseerde kalvernieren en het gevriesdroogde referentiemateriaal SRM 1577 "Bovine Liver" waarvan het cadmiumgehalte is gecertificeerd. Deelnemers aan dit onderzoek waren het laboratorium van Denkavit Nederland BV te Voorthuizen, de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) te Amsterdam en het Laboratorium voor Analytisch Residu-onderzoek (ARO) van het RIVM. Aanleiding voor dit onderzoek waren de grote twijfels die waren gerezen bij de Veterinaire Inspectie (VI) en de Veterinaire Hoofdinspectie (VHI) over de kwaliteit van de cadmium metingen in kalvernieren waarbij sprake was van verschillen oplopend tot een factor 10 gemeten door laboratoria voor nieren van hetzelfde slachtdier. De drie deelnemers aan het ringonderzoek voerden duplo-bepalingen uit voor vijf kalvernier homogenisaten en het referentiemateriaal SRM 1577. Uit de gerapporteerde duplo-resultaten blijkt dat er geen significant verschil is tussen de cadmiumgehalten gerapporteerd door de drie laboratoria. Wel is de herhaalbaarheid en de nauwkeurigheid van de meetresultaten van een laboratorium iets minder dan die der andere twee. Op grond van de inmiddels beschikbaar gekomen aanvullende gegevens en correspondentie wordt geconcludeerd dat de uitspraak dat "de meetresultaten voor het cadmiumgehalte van kalvernieren gemeten door laboratoria tot een factor 10 kunnen verschillen" onjuist is en vermoedelijk berust op een misverstand.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-09-30 )