|   print

[  ]
 
Bos M , Ginkel LA van , Stephany RW

26 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
Description of the results of a Quality Control programme for the analysis of biological samples for the presence of residues of beta-agonists, focusing on the determination of clenbuterol. Four Dutch Laboratories, three participating in the official National Residue Control Programme and one being the official control laboratory for the Foundation for Quality Guarantee of the Veal Calf Sector (SKV) participate in this programme. From the results it is concluded that this group of laboratories produces results that are qualitatively and quantitatively in good agreement. Both the within laboratory variability and between laboratory variability are acceptable.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwaliteitsprogramma voor de analyses van biologische monsters op de aanwezigheid van residuen van beta-agonisten gericht op de bepaling van clenbuterol. Vier Nederlandse laboratoria, waarvan drie deelnemen aan het officiele Nationale Residu Controle Programma en het officiele laboratorium voor de Stichting Kwaliteitsgarantie van de Vleeskalver Sector (SKV), nemen deel aan dit onderzoek. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat deze groep laboratoria resultaten voortbrengt die zowel op kwalitatief als op kwantitatief gebied goed overeenkomen. Zowel de binnen - als tussen-laboratoria variaties zijn acceptabel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-11-30 )