|   print

[  ]
 
Mucher CA , Velde RJ van de , Nieuwenhuis GJA

79 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
The applicability of NOAA-AVHRR HRPT satelite data to map land cover classes on a continental scale for environmental monitoring was investigated. The objectives were to assess the feasibility of methodologies for establishing a georeferenced European land cover database, and to evaluate and improve the spatial accuracy of the 10 Minutes Pan- European Land Use Database. For the Netherlands, the locational accuracy of the 10 Minutes Pan-European Land Use Database was lower than that of the NOAA-AVHRR-derived database. The pattern of nitrogen dose on the land surface derived from the NOAA-AVHRR database showed more detail than the results from the 10 Minutes Pan-European Land Use Database. The results of this study show that NOAA data are a valuable source for the land cover database.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De toepasbaarheid van NOAA- AVHRR HRPT-satelliet-gegevens voor het in kaart brengen van landbedekkingsklassen op continentale schaal voor milieumonitoring is onderzocht. De doelstellingen waren het beoordelen van de mogelijkheid een methode te ontwikkelen ten behoeve van het opzetten van een geo- gerefereerd Europees landbedekkingsbestand, en om de ruimtelijke nauwkeurigheid van de '10 Minutes pan- European Land Use Database' te evalueren en te verbeteren. Deze nauwkeurigheid voor Nederland van de '10 Minutes pan-European Land Use Database' is lager dan die van het uit NOAA-AVHRR afgeleide bestand. Het ruimtelijk patroon van de nitraatgift, afgeleid met behulp van het NOAA-AVHRR bestand, is meer gedetailleerd dan dat, afgeleid met behulp van het '10 Minutes'-bestand. Gezien de resultaten van deze studie kan geconcludeerd worden dat NOAA-gegevens een waardevolle bron voor het landbedekkingsbestand zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-12-31 )