|   print

[  ]
 
Klepper O , Drecht G van

124 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
The methodology presented as a technical background document to facilitate a first rapid quantitative assessment of water demand and resources on a watershed level is meant for use in global water stress analysis. Based on spatially interpolated climate data (monthly precipitation and potential evapotranspiration and temperature) and physiography (watershed boundaries, soil properties, surface slope and aquifer permeability), monthly crop water requirements and river runoff are calculated on a 0.5 degree world grid. This allows the calculation of demand (industrial water use, drinking water, irrigation water) and resources (groundwater and surface water), differentiated in space (e.g. upstream/downstream) and time (seasonality). The method was used in Africa as a first case study. Results of a second application, this time on global scale, are reported in the RIVM main background document to UNEP's first Global Environment Outlook.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft een methode voor een eerste kwantitatieve evaluatie van de vraag en beschikbaarheid van water op de schaal van een stroomgebied. Deze methode is bedoeld voor water stress scenario analyse op wereldschaal. Ruimtelijk geinterpoleerde klimaatgegevens (maandsommen van neerslag en potentiele verdamping en gemiddelde maandtemperatuur) en fysisch-geografische gegevens (kaarten van stroomgebieden, bodemeigenschappen, terreinhelling en doorlatendheid van aquifers), zijn gebruikt om de waterbehoefte van geirrigeerde landbouwgewassen en de rivierafvoer te berekenen op een 0,5 graad wereld gridkaart. Hiermee werd het mogelijk om de geaggregeerde vraag naar water (industrie, drinkwater en irrigatie) en de beschikbare watervoorraad in grondwater en oppervlaktewater te berekenen, afhankelijk van de plaats in een stroomgebied en de tijd (seizoen). De methode werd het eerst toegepast in Afrika. De resultaten van een toepassing op wereldschaal zijn gerapporteerd in een RIVM achtergronddocument voor UNEP's first Global Environment Outlook. Dit rapport is de technische documentatie, bestaande uit een korte beschrijving van de methode met de volledige programmacode in de appendix.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-06-30 )