|   print

[  ]
 
Potting J ; Bakkes J

216 p in Dutch   2004

download pdf (7707Kb)  
Achtergrondrapport bij de Global Environment Outlook 3 van UNEP; ook gerelateerd aan Four Scenarios for Europe, RIVM 402001021

Toon Nederlands

English Abstract
The four contrasting visions of the world's next three decades as presented in the third Global Environment Outlook (GEO-3) have many implications for policy - from hunger to climate change and from freshwater issues to biodiversity. The four scenarios analysed are Markets First, Policy First, Security First, Sustainability First. Presenting a deeper analysis than the original GEO-3 report, this Technical Report quantifies the impacts of the scenarios for all 19 GEO 'sub-regions', such as Eastern Africa and Central Europe. Regional impacts are discussed in the context of sustainable development. The report summary compares the impacts of the four scenarios across regions - and for the world as a whole - in the light of internationally agreed targets including those in the Millennium Declaration where applicable. It provides an account of the analytical methods, key assumptions, models and other tools, along with the approaches used in the analyses. Based on the methods and results, the report looks back on the process of producing the forward-looking analysis for GEO-3. Were all analytical centres on the same track? Did the approach adopted for GEO-3 contribute to the overall GEO objective of strengthening global-regional involvement and linkages?

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De vier contrasterende toekomstbeelden die zijn gepresenteerd in de derde Global Environment Outlook (GEO-3) houden grote verschillen in voor de beleidsopgaven van de komende dertig jaar - varierend van honger tot klimaatverandering en zoetwater problemen tot biodiversiteit. De vier onderzochte scenario's zijn Markets First, Policy First, Security First, Sustainability First. In een analyse die dieper gaat dan het oorspronkelijke GEO-3 rapport kwantificeert dit Technisch Rapport de gevolgen van de vier scenario's voor alle 19 'sub-regio's', zoals Oost-Afrika of Centraal Europa. Deze gevolgen worden besproken in de context van duurzame ontwikkeling. Het rapport vergelijkt de gevolgen tussen de regio's en tussen de scenario's, waar mogelijk in het licht van de Millennium Development Goals. Het geeft een verantwoording van de analysemethoden zoals aannamen, modellen en de algehele aanpak. Zaten alle centra die aan het rapport hebben bijgedragen wel op hetzelfde spoor? Heeft de gevolgde aanpak bijgedragen aan het algemene doel van GEO, namelijk versterking van het GEO-netwerk en van de verbindingen tussen regionale en mondiale verkenningen?

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-12-20 )