|   print

Environment and health within the OECD-region: lost health, lost money
[ Milieu en gezondheid in de OESO-regio: verlies van gezondheid en van geld ]
 
Melse JM, de Hollander AEM

59 p in English   2001

RIVM Rapport 402101001
download pdf (417Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This study assessed the environmental health impact within the OECD region, both in terms of lost health and lost money. 2-5% of the total Burden of Disease (BoD) was attributed to environmental factors. Environmental health loss in the OECD high income subregion was monetary valued at US$45-140 billion (or US$53-160 per capita, central estimate). First, environment attributable fractions of the BoD of 16 diseases with high disease burdens were assessed and total environmental BoD was estimated at: OECD region 2-5%, non-OECD 8-12%, world 7.5-11%. Second, an economic valuation of the environmental health impact was performed. Applying the above percentages to the total health expenditure resulted in OECD environmental health costs of 45-110 billion US$ (40-100 $/capita). However, since health expenditures only apply to morbidity, morbidity and mortality costs were also estimated separately. Environmental morbidity costs were obtained using disease-specific direct costs of illness, environmental mortality costs were based on a monetary valuation of the years of life lost, first as GDP per capita and second by using willingness-to-pay values for death divided by lost life expectancy. This finally lead to three different estimates of environmental health costs in the OECD high income region: a lower estimate of US$30-95 billion (US$35-105 per capita), a central estimate of US$45-140 billion (US$53-160 per capita), and an upper estimate of US$215-680 billion (US$240-775 per capita).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport schat het effect van blootstelling aan milieufactoren op de gezondheid in de OESO-regio, in termen van verloren gezondheid en geld. Geschat werd dat 2-5% van de totale ziektelast gerelateerd is aan milieuverontreiniging. Voor de rijkste OESO landen werd dit gezondheidsverlies economisch gewaardeerd op 45-140 miljard US$ (of 53-160 US$ per capita; centrale schatting). Eerst is voor 16 ziekten met hoge ziektelast geschat welke fractie daarvan toe te schrijven is aan mileufactoren: OESO 2-5%, niet-OESO 8-12%, wereld 7.5-11%. Vervolgens is deze milieugerelateerde ziektelast geldelijk gewaardeerd. Het toepassen van deze percentages op de totale gezondheidsuitgaven resulteerde in een schatting van milieugerelateerde gezondheids-kosten van 45-110 miljard $ (40-100 $/capita). Omdat gezondheids-uitgaven echter vrijwel alleen morbiditeit betreffen, zijn de kosten van milieu-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit ook apart geschat: morbiditeit met behulp van ziekte-specifieke directe ziektekosten, mortaliteit door verloren levensjaren te waarderen als BNP per capita en door 'willingness-to-pay' waarden voor sterfte gedeeld door de bijbehorende verloren levensverwachting. Tesamen resulteerde dit in de volgende schattingen van milieu-gerelateerde gezondheidskosten voor de rijkste OESO-landen: een lage schatting van 30-95 miljard $ (35-105 $/capita), een middenschatting van 45-140 miljard $ (53-160 $/capita), en een hoge schatting van 215-680 miljard $ (240-775 $/capita).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-06-29 )