|   print

Guidelines and cost effectiveness for the long-term treatment of children with asthma
[ Richtlijnen voor de lange termijn behandeling van kinderen met astma en kosteneffectiviteit ]
 
Feenstra TL, Rutten-van Molken MPMH, Jager JC

58 p in English   1999

RIVM Rapport 403505002
download pdf (3189Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The prevalence of certain chronic diseases is growing and new treatments become available. Therefore, in the future, the resources required to care for chronically ill patients may increase. If available budgets are limited, it is important to consider the efficiency of interventions to guarantee a maximum pay-off in terms of better health and quality of life within the given budget. An interesting question therefore is whether for specific diseases knowledge on cost effectiveness, epidemiology and the effects of interventions can be combined in a model to determine more efficient allocations of resources. The present report contains the first steps towards such a model of the long-term care for children with asthma. In particular, the report presents the following results: (1) a classification of existing interventions for the long-term care of asthmatic children, (2) a summary of "standard" care as presented in guidelines, and (3) a review of cost-effectiveness studies, summarising what is known about the costs and effects of interventions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De zorg voor chronisch zieken doet een toenemend beroep op middelen binnen en buiten de gezondheidszorg. Een doelmatige besteding van de beschikbare middelen moet ertoe leiden dat voor een gegeven budget, besteed aan interventies, de opbrengsten in termen van verbeteringen in de gezondheid van patienten zo groot mogelijk zijn. Vanuit maatschappelijk perspectief is het een interessante vraag of voor specifieke aandoeningen de beschikbare kennis over epidemiologie, effectiveit en kosteneffectiviteit kan worden gecombineerd binnen een model om daarmee een efficientere allocatie van middelen over interventies en groepen patienten te onderzoeken. Het voorliggende rapport biedt een verslag van beschikbare kennis op het terrein van richtlijnen en kosteneffectiviteit wat betreft de lange termijn behandeling van kinderen met astma. De volgende resultaten worden gepresenteerd: (1) een gestructureerde indeling van bestaande interventies voor de lange termijn zorg bij kinderen met astma, (2) een vergelijking van vier recente richtlijnen en samenvatting van de "standaard" zorg, en (3) een overzicht van de resultaten van kostenefffectiviteitsstudies.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Erasmus Universiteit Rotterdam iMTA
( 2000-07-05 )