|   print

[  ]
 
Idenburg AM , Nagelhout D

121 p in Dutch   2001

download pdf (1588Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Developments in pioneering technologies like information and communication technology, biotechnology, nanaotechnology and materials technology, will affect our society to a great extent in the next fifty years, and for this reason, are very important to the quality of the environment. With this in mind a study was undertaken within the framework of the fifth National Environmental Outlook. How our environment will be changed remains to be seen. Many of the technologies offer possibilities for improvement, like less use of energy, lower emissions and less use of space. To what extent depend on changes in volumes related to increasing welfare. There are also risks associated with new technologies because of effects that are hardly predictable or not predictable at all. These risks, which play an important role in the discussion on biotechnology, also exist in other technologies. Ethical aspects of (applying) pioneering technologies are at issue too. Governments can play an important role in bridging the gap between research and applications, by issuing regulations, (higher) education policy and client of new applications.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ontwikkelingen in doorbraaktechnologieen als informatie- en communicatietechnologie, biotechnologie, nanotechnologie en materiaaltechnologie hebben een belangrijke invloed op het aanzien van de wereld in 2050. In combinatie met elkaar bieden zij nog nauwelijks voorzienbare mogelijkheden. De doorbraaktechnologieen zijn daarmee ook van groot belang voor de kwaliteit van het milieu. Welke invloed dat zal zijn is echter veel minder eenvoedig te voorspellen. Veel van de technologieen bieden mogelijkheden voor verbeteringen van het milieu. Te denken valt bijvoorbeeld aan een lager energiegebruik, minder emissies en minder ruimtebeslag. Het effect op het milieu hangt mede af van het verloop van volume-ontwikkelingen als gevolg van een toenemende welvaart. Ook zijn er risico's verbonden aan nieuwe technologieen, effecten die nu nog nauwelijks of niet in te schatten zijn. Deze risico's spelen al een belangrijke rol in de discussie omtrent biotechnologie, maar zijn ook aanwezig bij andere technologieen. Daarnaast zijn ethische aspecten van (toepassingen van) doorbraatechnologieen in het geding. In het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en toepassing kan de overheid een rol spelen door the stellen van regels, door onderwijs beleid en als klant van nieuwe toepassingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-06-18 )