|   print

[  ]
 
Eerens HC , Dam JD van

129 p in Dutch   2001

download pdf (4214Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the methods, as used in the fifth National Environmental Outlook, to calculate acidification, eutrophication (1900-2030), transboundary air pollution (1980-2030) and effect indicators climate change (1950-2030)

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft de achtergronden van hetgeen in het kader van de Nationale Milieuverkenningen Vijf is berekend met betrekking tot de ontwikkeling van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging in de periode 1900-2030 en effect indicatoren klimaatverandering 1950-2030 op Europese en Nationale schaal.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-04-12 )