|   print

[  ]
 
Maas C van der , Duvoort CHA , Schijndel M van , Hoek D , Drissen E , Booij H , Quarles van Ufford CHA , Esch SA van

64 p in Dutch   1999

download pdf (3800Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
What is current environmental policy? What instruments is the government using? What environmental problems and target groups are these instruments aiming at? What is the effectiveness of policy instruments? What factors determine the effectiveness? These important questions play a central role in determining all RIVM products. To facilitate the environmental planning process, an information system will be added as a policy-instrument database to the current model infrastructure (like RIM+, target-group models, GOALBASE and environmental quality models) to describe current and environmental policy. This report describes all the aspects of such a policy-instrument database.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Wat is het huidige milieubeleid? Welke instrumenten zet de overheid in om milieuproblemen aan te pakken? Op welke doelgroepen grijpen die instrumenten aan? Wat is de effectiviteit van die instrumenten? Welke factoren zijn van invloed op de effectiviteit van instrumenten? Belangrijke vragen, die in alle MilieuPlanBureauproducten steeds weer een centrale rol spelen. Om het beantwoorden van deze vragen te faciliteren, wordt het huidige MPB-instrumentarium (RIM+, doelgroepmodellen, GOALBASE, MK-modellen, etc) uitgebreid met een informatiesysteem waarin het huidige en voorgenomen milieubeleid is beschreven. Dit rapport beschrijft alle aspecten van een informatiesysteem voor het beschrijven van het milieubeleid: de instrumentendatabase

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-03-01 )