|   print

[  ]
 
Koning A de , Bakema AH

100 p in Dutch   1995

download pdf (3710Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A sensitivity analysis, a restricted uncertainty analysis and a validation of a model describing competition between a heather and grass species (HEATHSOL), was carried out. The results of the sensitivity analysis show that the competition process is mostly influenced by parameters determining light and nutrient competition and minimum/maximum nitrogen content of the plant species. The uncertainty analysis was only carried out qualitively. The parameters which contribute most to the uncertainty of the model output are specific leaf area, height coefficients, root length, model initialisation and nitrogen deposition. The validation shows that the model can describe the competition in a Calluna/Deschampsia and Calluna/Molinia vegetation satisfactorily.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een gevoeligheidsanalyse, een beperkte onzekerheidsanalyse en validatie werden uitgevoerd voor een model dat de competitie tussen heide en grassoorten beschrijft (HEATHSOL). De resultaten van de gevoeligheidsanalyse laten zien dat de competitie tussen de soorten het meest wordt beinvloed door parameters die de licht- en nutrientcompetitie bepalen en door de minimum/maximum stikstofgehaltes van de planten. De onzekerheidsanalyse is alleen kwalitatief uitgevoerd. De parameters die de grootste bijdrage hebben in de onzekerheid van de modeluitkomsten zijn specifiek bladoppervlak, hoogte-coefficienten wortellengte, modelinitialisatie en stikstofdepositie. De validatie laat zien dat met het model de competitie in een Calluna/Deschampsia en Calluna/Molinia vegetatie redelijk kan worden beschreven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-07-31 )