|   print

De LeefOmgevingsVerkenner: Kaartbeelden van 2030. Een verkenning van de inzet bij beleidsondersteuning
[ Sketches of 2030 by The Environment Explorer. An investigation of the applicability in policy processes ]
 
de Nijs T, de Niet R, de Hollander G

86 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 408505004
download pdf (2709Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The applicability of the Environment Explorer was evaluated in a study by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) in collaboration with the National Spatial Planning Agency (RPD). The Environment Explorer was developed for rapid, integrated assessments of the effects of different spatial policy options based on economic, social and ecological values. It works by sketching the spatial developments, land-use transformations and effects for the Netherlands on a set of indicators up to 2030 under given demographic and economic prognoses. In this study, the Environment Explorer was applied to three spatial policy options so as to examine its strengths and weaknesses. The instrument was found to allow rapid spatial exploration of developments in the "physical environment" of the Netherlands. The current experience with Environment Explorer and the discussions during the project have resulted in a number of recommendations for further validation and development of the instrument

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In samenwerking met de Rijksplanologische Dienst is de bruikbaarheid van de LeefOmgevingsVerkenner geevalueerd. De LeefOmgevingsVerkenner wordt bij het RIVM ontwikkeld om een snelle, interactieve, integrale afweging van verschillende beleidsopties te kunnen maken. De LeefOmgevingsVerkenner simuleert de ontwikkeling van het landgebruik in Nederland tot 2030 en het effect hiervan op een set van indicatoren, gegeven demografische en economische ontwikkelingen en de plannen voor de ontwikkeling van Ecologische Hoofdstructuur. In deze studie stond de vraag centraal of het instrument interactief gebruikt zou kunnen worden ter ondersteuning van beleid met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Aan de hand van een toepassing zijn de effecten van 3 ruimtelijke beleidsvarianten geanalyseerd. De ervaringen in deze toepassing laten zien dat het instrument de mogelijkheden biedt om snel een consistent beeld van de ontwikkeling van Nederland te schetsen aan de hand van landgebruikkaarten, indicatoren en geaggregeerde indices. De analyses kunnen snel, binnen enkele dagen, worden uitgevoerd. Op basis van de ervaringen uit deze studie is een lijst met aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling en validatie van de LeefOmgevingsVerkenner opgesteld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Rijks Planologische Dienst
( 2001-04-02 )