|   print

[  ]
 
Geurs KT , Ritsema van Eck JR

265 p in Dutch   2001

download pdf (20172Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes an extensive literature study and three case studies aimed at reviewing accessibility measures for their ability to evaluate the accessibility impacts of national land-use and transport scenarios, and related social and economic impacts. Several activity- and utility-based accessibility measures were computed to analyse job accessibility by car and public transport in the Netherlands for: (1) the (base) year 1995, (2) a Trend, or business-as-usual, scenario, representing the continuation of (restrictive) Dutch land-use policies and historical land-use trends for 1995-2020, (2) a Tolerant scenario, representing a land-use scenario, in which consumers' housing preferences determine land-use developments for 1995-2020. The scenarios are based on calculations using national land-use models and a national transport model. The main conclusion arising from this study is that the current Dutch practice of evaluating the (infrastructure-based) accessibility impacts of (land-use) transport projects, plans or scenarios can be improved by estimating activity-based accessibility measures, using existing land-use and transport data, and/or models. Activity-based accessibility measures are very well able to analyse accessibility impacts, satisfactorily incorporate the different components of accessibility (i.e. the transport, land-use, temporal and individual components) and serve as a useful tool for analysing social impacts. Utility-based accessibility measures may provide a useful basis for economic evaluations of land-use transport scenarios, but further research is necessary to analyse the added value to existing evaluation methods.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In een uitgebreide literatuurstudie worden drie case studies beschreven met als doel het beoordelen van de geschiktheid van bereikbaarheidsmaten voor het evaluateren van de bereikbaarheidseffecten van ruimtelijk-infrastructurele scenario's, en de daar aan gerelateerde sociale en economische effecten. Verschillende op actiteiten en nut gebaseerde bereikbaarheidsmaten zijn berekend om de bereikbaarheid van werkgelegenheid per auto en openbaar vervoer te analyseren. De maten zijn toegepast voor (1) het (basis)jaar 1995, (2) een 'Trend scenario' voor de periode 1995-2020, waarin het ruimtelijke (AcVinex) beleid en historische ruimtelijke trends zijn doorgetrokken, (3) een 'Tolerant scenario' voor de periode 1995-2020 waarin de woningvoorkeuren van consumenten de ruimtelijke ontwikkeling sturen. De hoofdconclusie van het rapport is dat de huidige (voornamelijk op infrastructuur gerichte) beoordeling van de bereikbaarheidseffecten van (ruimtelijk-)infrastructurele plannen, projecten en/of scenario's kan worden verbeterd, gebruik makende van bestaande ruimtelijke en verkeersgegevens en/of -modellen. De op activiteiten gerichte benadering is zeer geschikt om de bereikbaarheidseffecten te beoordelen, waarbij de verschillende componenten van bereikbaarheid (de transport-, ruimte, tijds- en individuele componenten) op bevredigende wijze kunnen worden meegenomen, en is bovendien geschikt om sociale effecten ('equity') te beoordelen. De op nut gerichte benadering van bereikbaarheid kan als basis worden gebruikt voor de economische waardering van bereikbaarheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-06-09 )