|   print

Gebiedenatlas 2003; Overzicht van provinciale en nationale gebiedsindelingen
[ Area specific policy atlas; overview of provincial and national policy maps ]
 
Schotten CGJ, Boersma WT, Kunst JD, Esbroek MLP

34 p in Dutch   2003

RIVM rapport 408651002
download pdf (5160Kb)  
Rapport met CD-rom. De CD-ROM bevat naast het rapport ook de pdf-files bijlagen 2 en 3 die respectievelijk alle nationale en provinciale kaarten met beschrijvingen omvatten. De bijlagen zijn te vinden op: http://rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/408651002Bijlage2.pdf en http://rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/408651002Bijlage3.pdf   

Toon Nederlands

English Abstract
This report gives an overview of maps that are used in the field of area specific policy. More then 100 provincial and national maps, consisting of over 150 digital datasets, were collected. The area specific policy maps are presented while the underlying provincial data as well as the meta-information and the digital datasets are available on the CD-ROM that is included. On the maps some overlay operations are performed to gain insight in the area in the Netherlands that is subject to one or more forms of area specific policy and to what extend the areas overlap. For the provincial policy maps also a cumulative map is presented showing to what extend the areas overlap.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gebiedenatlas bevat ruim honderd kaarten en meer dan 150 achterliggende digitale bestanden die betrekking hebben op vormen van beleid die van belang zijn voor het gebiedsgericht beleid. Het betreft hier zowel provinciale als nationale beleidscategorieen. Alle beleidscategorieen zijn, in deze rapportage, landsdekkend op een kaart weergegeven. De bijbehorende meta-informatie en de achterliggende digitale datasets is op een CD-ROM opgenomen. Op de door de bronhouders beschikbaar gestelde gegevens zijn een aantal analyses uitgevoerd. Zo is voor alle provinciale beleidscategorieen aangegeven wat het oppervlak is van de betreffende categorie en in hoeverre de verschillende vormen van provinciaal beleid overlappen. Ter illustratie is ook een stapelkaart opgenomen waarop alle vormen van provinciaal beleid zijn opgeteld om inzichtelijk te maken in hoeverre de verschillende vormen van beleid ruimtelijk overlappen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-12-03 )