|   print

[  ]
 
Schotten CGJ

67 p in Dutch   2003

download pdf (6600Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the Administrative agreement on Area oriented rural development between the national and provincial governments the establishment of 78 so called SGB-areas is arranged. In support of the area orientated policy the RIVM has made an inventory of this SGB-areas and eight other, already longer existing, types of provincial policy areas. The location of the SGB-areas in relation to the other, existing, policy areas is assessed in this study. Also the location of the SGB-areas is compared with several types of functional related rural areas as the Ecological Main Network (EHS), rural living areas and recreation. Moreover, the stress from odour nuisance from intensive farming is assessed in the SGB-areas and compared with the stress found in the provinces where the SGB-areas are situated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van de Bestuursovereenkomst Gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied 2002 - 2005 zijn een 78 tal zogeheten SGB-gebieden aangewezen door de provincies. Het RIVM heeft, ter ondersteuning van het gebiedsgericht beleid, onderzocht hoe de ligging is van de SGB-gebieden opzichte van andere bestaande provinciale beleidscategorieen, de kwetsbare functies natuur, landelijk wonen en recreatie en wat de milieubelasting is in de SGB-gebieden. Bij het analyseren van de milieubelasting in de SGB-gebieden zijn voorbeelden uitgewerkt voor geuroverlast door agrarische bedrijven, stikstof depositie en overschrijding van de kritische stikstofdepositie niveaus voor natuur.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-11-21 )