|   print

MOVE, nationaal model voor de vegetatie, versie 3. De kans op voorkomen van ca. 900 plantensoorten als functie van 7 omgevingsvariabelen
[ MOVE, national model for the vegetation, version 3. The incidence of about 900 plant species as a function of 7 environmental variables ]
 
de Heer M, Alkemade R, Bakkenes M, van Esbroek M, van Hinsberg A, de Zwart D

59 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 408657002
download pdf (302Kb)  
Dit rapport verschijnt in een serie van rapporten over het model MOVE  

Toon Nederlands

English Abstract
As a part of the decision support system 'De Natuurplanner' the vegetation model MOVE is primarily applied to national environmental outlooks. MOVE uses multiple logistic regression to predict the incidence of plant species as a function of environmental conditions. Over 900 plant species are included in MOVE. The response functions of MOVE 2 used eutrofication, acidification and moisture as explanatory variables. This study extends the model with variables in the areas of vegetation structure, heavy metals, salinity and regional differences. The empirical basis for the response curves was also enlarged to over 100,000 records and the models statistically tested.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als onderdeel van het decision support system De Natuurplanner wordt het vegetatiemodel MOVE primair ingezet voor nationale verkenningen. MOVE gebruikt multipele logistische regressie om de kans op voorkomen van plantensoorten te voorspellen als functie van omgevingsvariabelen. MOVE bevat ruim 900 plantensoorten. De responsfuncties van MOVE 2 gebruiken vermesting, verzuring en verdroging als verklarende factoren. Deze studie breidt het model uit met variabelen op het gebied van vegetatiestructuur, zware metalen, saliniteit en regio-verschillen. Bovendien is de empirische basis van de responsfuncties vergroot tot ruim 100.000 vegetatieopnamen. De modellen zijn statistisch getoetst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-11-06 )