|   print

Bijlagen bij: MOVE nationaal Model voor de Vegetatie versie 3.2; Achtergronden en analyse van modelvarianten
[ Appendix to MOVE national Model for the Vegetation version3.2 ]
 
Bakkenes MD, de Zwart D, Alkemade JRM

126 p in Dutch   2002

RIVM rapport 408657010
download pdf (1333Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains the appendices of the RIVM report 408657006. In this report the process is described to produce optimal regression equations for vegetation response models in MOVE 3.2. MOVE is a Dutch national model for MOdelling VEgetation responses using regression models. The research consists of two parts, in part I the available data are analysed and in the second part the optimal regression equations are derived.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport staan de bijlagen die bij het RIVM rapport 408657006 horen. In dit rapport staat het proces beschreven van het optimaliseren van de regressievergelijkingen voor MOVE 3.2. MOVE is een regressieMOdel voor de Nederlands VEgetatie. Het onderzoek is in twee fase uitgevoerd, allereerst is in deel I de geschiktheid van de dataset geanalyseerd en vervolgens (deel II) zijn de optimale regressievergelijkingen afgeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-09-30 )