|   print

[  ]
 
Beurden AUCJ van

54 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
ISC-memo 619/93 (Van Beurden & Padding 1993) reported a study into the use and applications of areal units. It is possible to use rather conflicting arguments when choosing areal units for both computations and presentations related to the production of Environmental Balance/Environmental Outlook (EB/EO). This follow-up study was aimed at arguments used by RIVM researchers in their choice of areal units and how they think results should be presented to ministries and parliament. In addition the EB/EO project managers expressed their views. Together with the earlier study this inventory produced a set of considerations that can be used as criteria for choosing areal units for computations and presentations related to EB/EO. ISC-memo 619/93 already mentions some (mainly technical) consequences, which therefore hardly appear in this report. Finally, the criteria have been applied to maps defined in the 'dummy' (Ten Brink & Van den Berg 1994) in order to exemplify what the criteria mean. A follow-up action will establish the actual choice per map.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In ISC-memo 619/93 (Van Beurden & Padding 1993) is een studie gerapporteerd naar gebiedsindelingen. Zowel voor berekeningen als bij kaartpresentaties in het kader van Milieubalans (MB) en Milieuverkenning (MV) kunnen relatief tegenstrijdige argumenten worden gebruikt bij de keuze en vaststelling van gebiedsindelingen. De voorliggende studie heeft zich gericht op de argumenten bij RIVM-onderzoekers (het MB/MV-kernteam) voor gebiedskeuze en hun visie op de presentatie naar ministeries en Tweede Kamer. Bovendien hebben de projectleiders MB/MV hun specifieke visie kenbaar gemaakt. Samen met de eerdere studie is uit deze inventarisatie een aantal overwegingen gebleken, die als criteria kunnen worden gehanteerd bij het bepalen van gebiedsindelingen voor berekeningen en presentaties voor MB/MV. In ISC-memo 619/93 zijn al consequenties genoemd, vooral in technische zin, die komen in dit rapport nauwelijks terug. Tenslotte zijn de criteria toegepast op de opgegeven kaarten van het ontwerp MB/MV (Ten Brink & Van den Berg 1994). In een vervolgactie zal per kaartfiguur een gebiedsindeling worden vastgesteld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-11-30 )